+48 75 771 67 12, +48 531 614 333 biuro@megadach.com

RODO

Klauzula informująca o nowych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w skrócie zwana RODO

obowiązująca od dnia 25 maja 2018r.

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1 W celu obsługi Państwa zapytań ofertowych w naszej firmie udostępniają nam Państwo swoje dane z jednoczesną zgodą ich przetwarzania

-Administrator przetwarza dane tylko i wyłącznie na potrzeby prawidłowej realizacji usługi-umowy-zamówienia

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora między innymi do dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń

2.W celu realizacji naszeych usług konieczne jest dobrowolne podanie Państwa danych osobowych dla naszej firmy,

gdyż odmowa -brak zgody uniemozliwia nam przedstawienie Państwu oferty handlowej,wystawienia faktury,dostawę towaru,usług gwarancyjnych oraz innych czynności związanych z Państwa obsługą.

3.Udostępnione przez Państwo dane mogą podlegac udęstępnianiu podmiotom trzecim, takim jak instytucje upowaznione z mocy prawa np. US lub Firmy współpracujące z Aministratorem -podwykonawcy,przwoznicy

4Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

5.Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych,ich sprostowania,usunięcia i wniesienia sprzeciwu,prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

6.Państwa dane nie będą profilowane

7.Przechowywanie danych osobowych będzie dokonywane np.w celu wypełnienia przepisów prawa podatkowego

-lub jesli dane osobowe są przechowywane na podstawie odrebej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania

ale nie dłużej niz 5 lat

-przez okres realizacji usługi sprzedaży-montazu oraz po tym okresie

-w celu obsługi usług gwarancyjnych

8.Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Megadach Edward Szczech z siedzibą w Pisarzowice 230A w 59800 Luban.

9.Kontakt do Administratora Państwa danych osobowych

-email na adres biuro@megadach.com

-listownie na adres Megadach Edward Szczech Pisarzowice 230A 59800 Lubań